Περιγραφή

Θεωρία: Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Εννοιολογικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση Δεδομένων, Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, Περιορισμοί, Σχεσιακή Άλγεβρα. Η Γλώσσα SQL (Ορισμός Δεδομένων, Ερωτήματα, Όψεις). Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Δοσοληψίες. Διαχείριση βάσεων δεδομένων, ασφάλεια, τεχνικές ανάκαμψης. Διαχείριση αδόμητης πληροφορίας, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων, κατανεμημένες ΒΔ, αντικειμενοστραφείς ΒΔ.

Εργαστήριο: Το σύστημα διαχείρισης ΒΔ Oracle. Εργαλεία για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό ΒΔ. Αναφορά στην MySQL και τον SQL Server. Δημιουργία και επεξεργασία ΒΔ με τη γλώσσα SQL. Constraints, Triggers, Stored Procedures. Σύνδεση με ΒΔ μέσω ODBC, OLE DB και JDBC. Προσπέλαση ΒΔ από γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, Delphi, php).

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 6ο εξάμηνο