ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Πρόχειρη Βαθμολογία Ιουνίου

Πρόχειρη Βαθμολογία Σεπτεμβρίου

Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

Σημείωση: Για γραπτά εξέτασης τα οποία παίρνουν πολύ οριακά το βαθμό βάσης (5) δεν προσαυξάνεται ο τελικός βαθμός του μαθήματος από τις εργασίες.