Το βιβλίο του μαθήματος:

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο. Όσοι δικαιούνται να πάρουν το βιβλίο μπορούν να περάσουν από το βιβλιοπωλείο του κ. Σπανίδη (Θερμοπυλών & Πλάτωνος) και να το παραλάβουν. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητας.

Βιβλιογραφία: