Περιγραφή

Θεωρία:Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων. Ευρετήρια. Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων. Ανάκαμψη Βάσεων Δεδομένων. Δοσοληψίες. Έλεγχος Ταυτοχρονισμού. Τεχνικές Κλειδώματος. Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. Το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή. Το μοντέλο 3 Βαθμίδων. Αποθήκες Δεδομένων και Υποστήριξη Αποφάσεων. Διαχείριση ημι-δομημένης και αδόμητης πληροφορίας. Ανάκτηση Πληροφορίας. Εξόρυξη Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Ειδικού Σκοπού: Κινητές ΒΔ, ΒΔ Πολυμέσων, Χωρικές ΒΔ, Επαγωγικές ΒΔ, Γεωγραφικές ΒΔ, Βιολογικές ΒΔ. Βάσεις Δεδομένων και γλώσσα XML. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων.

Εργαστήριο: Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle και SQL Server.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος:
Σταύρος Βαλσαμίδης και Νίκος Κασαπίδης

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 9ο εξάμηνο


Ώρες γραφείου:

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία Φεβρουαρίου 2006

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο

Λόγω της κατάληψης οι παρουσιάσεις μεταφέρονται όλες κατά μία εβδομάδα.