Περιγραφή

Θεωρία: Εισαγωγή στο Unix/Linux. Tο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Unix. H Γλώσσα C++. Βασικές έννοιες της C++. Σύγκριση C++ με C. Χρήση Δεικτών και Αναφορών. Aντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Κλάσεις, Ενθυλάκωση, Αφαίρεση Δεδομένων, Υπερφόρτωση Τελεστών, Κληρονομικότητα, Εικονικές Συναρτήσεις, Πολυμορφισμός, Αφηρημένες Κλάσεις, Γενικευμένος Προγραμματισμός, Διασυνδέσεις. Αρθρωτός Προγραμματισμός. Οι βασικές βιβλιοθήκες της C++.
Εργαστήριο: Γνωριμία με το Unix, το shell και τα εργαλεία προγραμματισμού Unix. O compiler g++. Oλοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών με τη γλώσσα C++. Τα περιβάλλοντα Visual C++ και C++ Builder. Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Visual C++.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος:
Νίκος Κασαπίδης, Σωτήρης Κοντογιάννης και Σεβίλ Αλή

Διδάσκεται στο 3ο Εξάμηνο


Ανακοινώθηκαν οι πρόχειροι βαθμοί της εξέτασης Σεπτεμβρίου 2006

Ανακοινώθηκαν οι πρόχειροι βαθμοί της εξέτασης Φεβρουαρίου 2006

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί του εργαστηρίου

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 2ης εργασίας

Ανακοινώθηκε η εργασία 3.

Μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των φοιτητών το εργαστήριο που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 21/12/2005 θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2005 και ώρα 20:00 - 22:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών.

Ανακοινώθηκε η τελική έκδοση της εργασίας 2.

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 1ης εργασίας και η πρόχειρη έκδοση της εργασίας 2.

Παράδοση 1ης Εργασίας μέχρι την Τετάρτη 23/11/05 στις 15:00 (Ναι, πράγματι 15:00). Η εξέταση της εργασίας θα αρχίσει στις 15:00 ώστε να προλάβουν να εξεταστούν όλες οι ομάδες.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο.