ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙII -- Java

Θεωρία: Η γλώσσα και πλατφόρμα προγραμματισμού Java. Αρχιτεκτονική και βασικά στοιχεία της Java. Γνωριμία με την πλατφόρμα .NET και τη γλώσσα C#. Σύγκριση της πλατφόρμας Java με το .NET και των γλωσσών προγραμματισμού C++, Java και C#. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τις Δομές Δεδομένων. Βασικές δομές δεδομένων και αλγόριθμοι (πίνακες, λίστες, δέντρα, αναζήτηση, ταξινόμηση, μοντέλα υπολογισμού, πολυπλοκότητα).

Εργαστήριο: Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Java. To Sun Java Development Kit (JDK). Τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης Borland JBuilder και SunOne Studio. Ανάπτυξη εφαρμογών, υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων σε Java και σε C#.

Συνεπικουρούν στις Εργαστηριακές Ασκήσεις : Σεβίλ Αλή, Υποψήφια Διδάκτορας

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 4ο εξάμηνο


Πρόχειρη Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2006

Πρόχειρη Βαθμολογία Ιουνίου 2006

Προστέθηκαν διαφάνειες για Πολυμορφισμό, Interfaces, Packages, Generics

Προστέθηκαν διαφάνειες και οδηγίες για την εξέταση

Νέα ημερομηνία παράδοσης και εξέτασης της 3ης εργασίας

Σχετικά με την παράδοση και την εξέταση της 3ης εργασίας

Παράδοση και εξέταση της 3ης εργασίας

Ανακοινώθηκε η 3η εργασία

Ανακοινώθηκαν οι γενικές απαιτήσεις της 3ης εργασίας

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των εργασιών 1 και 2.

Ανακοινώθηκε η 2η εργασία

Το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο

Λόγω της ΓΣ του συλλόγου φοιτητών η παράδοση και εξέταση της εργασίας θα γίνει στις 13-04-2006.

Ανακοινώθηκε η 1η εργασία

Πρώτο μάθημα την Πέμπτη 23/02/2006

FORUM του Εργαστηρίου