Περιγραφή

Θεωρία: Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Εννοιολογικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση Δεδομένων, Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, Περιορισμοί, Σχεσιακή Άλγεβρα. Η Γλώσσα SQL (Ορισμός Δεδομένων, Ερωτήματα, Όψεις). Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Δοσοληψίες. Διαχείριση βάσεων δεδομένων, ασφάλεια, τεχνικές ανάκαμψης. Διαχείριση αδόμητης πληροφορίας, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων, κατανεμημένες ΒΔ, αντικειμενοστραφείς ΒΔ.

Εργαστήριο: Το σύστημα διαχείρισης ΒΔ Oracle. Εργαλεία για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό ΒΔ. Αναφορά στην MySQL και τον SQL Server. Δημιουργία και επεξεργασία ΒΔ με τη γλώσσα SQL. Constraints, Triggers, Stored Procedures. Σύνδεση με ΒΔ μέσω ODBC, OLE DB και JDBC. Προσπέλαση ΒΔ από γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, Delphi, php).

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, λέκτορας

Συνεπικουρεί στις εργαστηριακές ασκήσεις : Φώτης Ναλμπάντης, υποψήφιος διδάκτορας

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 6ο εξάμηνο

Ώρες γραφείου :


ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2007

ανακοινώθηκε η βαθμολογία του εργαστηρίου και πρόχειρη βαθμολογία της εξεταστικής Ιουνίου 2007

Τη Δευτέρα 23/07/2007 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της εργασίας 3. Μετά από αίτημα των φοιτητών η εξέταση θα ξεκινήσει στις 13:00 (και θα κρατήσει όσο χρειαστεί).

ανακοινώθηκε η βαθμολογία των εργασιών 1 και 2

ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 3

ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 2

το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο