ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙII - Java

Θεωρία: Ανάπτυξη λογισμικού. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Ταξινόμηση και αναζήτηση. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων. Διαίρει και βασίλευε. Αναδρομή και απαλοιφή αναδρομής. Δυναμικός προγραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι γραφημάτωων και δέντρων. Αλγόριθμοι με χρήση τυχαιότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε ευρετικές τεχνικές και αλγόριθμους προσέγγισης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 4ο εξάμηνο

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, λέκτορας

Συνεπικουρεί στις εργαστηριακές ασκήσεις : Αιμιλία Τασίδου, υποψήφια διδάκτορας

Ώρες γραφείου :


Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία εξεταστικής Ιουνίου 2007

Την Πέμπτη 19/07/2007 θα ξεκινήσουμε στις 18:00 (και όσο πάει) κατευθείαν με την εξέταση της εργασίας.

Αναρτήθηκε νέα έκδοση του xarray.jar με επιπλέον μέθοδο getDigestLight() στην κλάση XArray. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο στο διαγωνισμό διότι σε μεγάλους πίνακες η μέθοδος getDigest() είναι πολύ απαιτητική υπολογιστικά.

Στο χώρο συζητήσεων του μαθήματος ανακοινώθηκαν οδηγίες για το διαγωνισμό ταξινόμησης και τη χρήση του archive xarray.jar.

Ανακοινώθηκε η εργασία 3

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των εργασιών 1 και 2

Από την Πέμπτη 05/07/2007 και μέχρι το τέλος του εξαμήνου το εργαστήριο του μαθήματος θα γίνεται Πέμπτη 18:00 - 20:00, μετά τη διδασκαλία του μαθήματος

Το εργαστήριο της Παρασκευής 22/05/07 θα γίνει την Πέμπτη 21/05/07 στις 18:00 - 20:00 (αμέσως μετά το μάθημα)

Ανακοινώθηκε η εργασία 2 και για την εργασία 3 το τμήμα που αφορά την ταξινόμηση

Το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο

Η διάλεξη της Πέμπτης 7 Ιουνίου δεν θα γίνει λόγο απουσίας μου εκτός Ξάνθης. Η παράδοση και εξέταση της εργασίας 1 θα γίνει κανονικά την Παρασκευή 8 Ιουνίου

Η παράδοση και εξέταση της εργασίας 1 θα γίνει κανονικά την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην
αίθουσα υπολογιστών