Περιγραφή

Θεωρία: Προγραμματιστικές και Αλγοριθμικές τεχνικές σε σύγχρονες πλατφόρμες υπολογισμού (Java και .NET). Είσοδος/Έξοδος, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, προγραμματισμός νημάτων (threads), συγχρονισμός, επικοινωνίες και δίκτυα, Remote Method Invocation (RMI), κατανεμημένοι υπολογισμοί. Υπολογισιμότητα, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου, NP-Complete προβλήματα. Ευριστικές μέθοδοι, προηγμένες Αλγοριθμικές Τεχνικές, Αλγόριθμοι Προσέγγισης, Τεχνικές γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού, Πιθανοθεωρητικές Τεχνικές, Συνδυαστικές Τεχνικές, Στρογγυλοποίηση.

Εργαστήριο: Αντικειμενοστρεφείς προγραμματιστικές τεχνικές (κλάσεις, interfaces, delegates, object persistence, RMI). Υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρει η Αιμιλία Τασίδου, Υποψήφια Διδάκτορας

Ώρες γραφείου :


Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία του μαθήματος

Βαθμολογία πρωταθλήματος NetGame

Τελική εξέταση: την Παρασκευή 01/02/2008 09:00-11:00

Τελική εξέταση την Πέμπτη 31/01/2008 : Δεν θα γίνει λόγω αργίας/πένθους.

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 2

Κατεβάστε από το forum του μαθήματος τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη 2η αγωνιστική: Θέμα του Forum

Τη Δευτέρα 17-12-2007 θα ξεκινήσουμε στις 20:30 (νωρίτερα θα γίνεται άλλο μάθημα στη Β8).

Την Πέμπτη 6-12-2007 αντί για εργαστήριο θα κάνουμε μάθημα. Θα συγκεντρωθούμε στις 09:15 στο γραφείο μου και θα πάμε στο εργαστήριο dalab ή στο μαθηματικό σπουδαστήριο.

Πρώτο εργαστήριο: Πέμπτη 25-10-2007, 09:00 - 11:00

Πρώτο μάθημα: Παρασκευή 19-10-2007, 09:00 - 11:00

Το μάθημα απαιτεί υποχρεωτική συμμετοχή στα εβδομαδιαία εργαστήρια και υποχρεωτική παράδοση εργασιών στη διάρκεια του εξαμήνου.