ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙII - Java

Θεωρία: Ανάπτυξη λογισμικού. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Ταξινόμηση και αναζήτηση. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων. Διαίρει και βασίλευε. Αναδρομή και απαλοιφή αναδρομής. Δυναμικός προγραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι γραφημάτωων και δέντρων. Αλγόριθμοι με χρήση τυχαιότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε ευρετικές τεχνικές και αλγόριθμους προσέγγισης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 4ο εξάμηνο

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας

Συνεπικουρούν στις εργαστηριακές ασκήσεις : Αιμιλία Τασίδου, υποψήφια διδάκτορας, Γιώργος Δροσάτος, υποψήφιος διδάκτορας

Ώρες γραφείου :


Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία της εξέτασης Σεπτεμβρίου 2008.

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία του εργαστηρίου/εργασιών και η πρόχειρη βαθμολογία της εξέτασης Ιουνίου 2008.

Την Πέμπτη 5/6/2008 η παρουσίαση και εξέταση της εργασίας 3 θα ξεκινήσει στις 18:00 στα νέα κτίρια (νωρίτερα θα είναι κατειλημμένες οι αίθουσες υπολογιστών) και θα κρατήσει όσο χρειαστεί. Θεωρία δε θα γίνει

Ανακοινώθηκαν συμπληρωμένες οδηγίες (v0.2) για το διαγωνισμό

Έγινε η μετεγκατάσταση των εργαστηρίων στα νέα κτίρια. Επομένως σήμερα θα γίνει κανονικά το μάθημα στα παλιά κτίρια και το εργαστήριο στα νέα κτίρια (δρομολόγια λεωφορείων).

Ανακοινώθηκε η εργασία 3 (εκφώνηση και σκελετός) και ο διαγωνισμός

Ανακοινώθηκε η εργασία 2 (εκφώνηση και σκελετός)

Το μάθημα της Πέμπτης 17/04/08 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω της συμμετοχής φοιτητών του τμήματος στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που θα γίνει στην Αθήνα. Το μάθημα θα ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ το Σάββατο 10/05/08, 10:00-14:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών.

Έκτακτο μάθημα το Σάββατο 5/4/08, 14:00 - 17:00 στην αίθυσα υπολογιστών, στο κτίριο εργαστηρίων.

Αναρτήθηκε ο σκελετός της εργασίας 1

Ημερομηνία παράδοσης και εξέτασης της εργασίας 1: 10/04/08

Το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο.

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 28/02/2008.
Στην πρώτη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του μαθήματος (περιεχόμενα,
απαιτήσεις, εργστήρια,εργασίες κτλ.)