Το βιβλίο του μαθήματος είναι:

Database System Concepts, Silberschatz, Korth and Sudarshan, Mc Graw-Hill, 4th Edition

Θα ανακοινωθεί πότε και που θα είναι διαθέσιμο το βιβλίο (ή τα βιβλία) του μαθήματος.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Θεμελιώσεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Τόμος Β'), Elmasri & Navathe (Μετάφραση: Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ)

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Τόμοι Α' και Β'), Ramakrishnan & Gehrke (Μετάφραση: Εκδόσεις Τζιόλα)

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Τόμοι Α' και Β'), C.J. Date (Μετάφραση: Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

Βάσεις Δεδομένων (Τόμοι 1 & 2), Γιάννη Κόλλια, Εκδόσεις Συμμετρία

Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Χρήστος Σκουρλάς, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών