Περιγραφή

Θεωρία:Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων. Ευρετήρια. Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων. Ανάκαμψη Βάσεων Δεδομένων. Δοσοληψίες. Έλεγχος Ταυτοχρονισμού. Τεχνικές Κλειδώματος. Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. Το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή. Το μοντέλο 3 Βαθμίδων. Αποθήκες Δεδομένων και Υποστήριξη Αποφάσεων. Διαχείριση ημι-δομημένης και αδόμητης πληροφορίας. Ανάκτηση Πληροφορίας. Εξόρυξη Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Ειδικού Σκοπού: Κινητές ΒΔ, ΒΔ Πολυμέσων, Χωρικές ΒΔ, Επαγωγικές ΒΔ, Γεωγραφικές ΒΔ, Βιολογικές ΒΔ. Βάσεις Δεδομένων και γλώσσα XML. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων.

Εργαστήριο: Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle και SQL Server.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος:
Αιμιλία Τασίδου και Γεώργιος Δροσάτος

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 9ο εξάμηνο


Ώρες γραφείου:


Ανακοινώσεις:

NewΑνακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Φεβρουαρίου 2009.

Μέχρι και τη Δευτέρα 9/2/09 θα πρέπει όλοι να ανεβάσετε όλα τα παραδοτέα εργασιών
(εκτός της τελικής αναφοράς που μπορεί να παραδοθεί μέχρι τις 18/2/09)
στις αντίστοιχες εργασίες που έχουν δημιουργηθεί στο e-class του μαθήματος.

Αναφορές: Χρησιμοποιήστε το πρότυπo της ΙΕΕΕ.

Ημερίδα του μαθήματος Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων.

Την Πέμπτη 8/1/2009 συνεχίζουμε κανονικά από το σημείο που είχε διακοπεί
το μάθημα: Θα γίνουν οι πρόχειρες παρουσιάσεις όσων εργασιών δεν
είχαν γίνει στο τελευταίο μάθημα.

Στο forum του μαθήματος έχει δημιουργηθεί ένα θέμα για κάθε project. Στο θέμα αυτό θα συζητούνται τα ζητήματα που αφορούν το project, θα δίνονται οδηγίες, θα υποβάλλονται απορίες κτλ.

Πρώτο μάθημα: Πέμπτη 9/10/2008, 16:00 - 18:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών 1 (υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμη η αίθουσα υπολογιστών, οπότε το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα 2.1 ή σε άλλη αίθουσα)