Ζητούμενα

Τα ζητούμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν μία θεωρητική/βιβλιογραφική εργασία και μια υλοποίηση.

Αναθέσεις Εργασιών

Α/Α
Θέμα Εργασίας
Φοιτητής/Ομάδα
1
Βάσεις Δεδομένων με Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς Ιωάννης Χαλκιάς
2
Ασφάλεια Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Σωτήριος-Άγγελος Λένας
3
Σύνδεση με ΣΔΒΔ από Firefox Add-On Αλέξανδρος Κρητικός
4
Φορητές ΒΔ - Μίνι ΒΔ Παύλος Πρόγιας
5
Ανάκτηση Πληροφορίας και Ιδιωτικότητας Δημήτρης Κικίδης
6
Οντολογίες: Μια οντολογία για Προσωπικά Δεδομένα Ιωάννης Αραπάκης
7
Cloud Computing και Διαχείριση Δεδομένων Ιωάννης Κατής

Για κάθε εργασία θα δωθεί υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φοιτητής/ομάδα που θα αναλάβει την εργασία.

<υπό κατασκευή>Ενδεικτικό Υλικό για να ξεκινήσετε:

Α/Α
Θέμα Εργασίας
Υλικό
1
Βάσεις Δεδομένων με Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς
  • Αρχικά: Αναζήτηση υλικού με βάση τις αναφορές που δίνονται στην παρουσίαση του θέματος στο LecAdvDB02-Project Topics
2
Ασφάλεια Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
  • Σχετικές εργασίες προηγούμενων ετών (έγγραφα e-class)
3
Σύνδεση με ΣΔΒΔ από Firefox Add-On
  • Firefox + Firefox Add-On: Extension Developer
4
Φορητές ΒΔ - Μίνι ΒΔ
  • Εργασίες για Κινητές Βάσεις Δεδομένων παλιότερων ετών
5
Ανάκτηση Πληροφορίας και Ιδιωτικότητας
  • Εργασία Ανάκτησης Πληροφορίας παλιότερων ετών
  • Firefox + όλα τα Add-On της κατηγορίας Privacy & Security
6
Οντολογίες: Μια οντολογία για Προσωπικά Δεδομένα
  • Σχετικές εργασίες προηγούμενων ετών (έγγραφα e-class)
7 Cloud Computing και Διαχείριση Δεδομένων
  • Σχετικό υλικό που στάλθηκε με e-mail

 

 

  Ζητούμενο Οδηγίες Παραδοτέο
Μέρος 1α Παρουσίαση διαφανειών Παρουσιάσεις των 10 - 15 λεπτών Διαφάνειες
Μέρος 1β Παρουσίαση διαφανειών Παρουσιάσεις των 25 λεπτών Διαφάνειες
Μέρος 2 Παράδοση Αναφοράς

Κείμενο, ενδεικτικά 5 - 10 σελίδων

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο της IEEE IEEE_Word.zip

Η αναφορά
Μέρος 3 Παράδοση πρακτικού μέρους Παρουσίαση σε περίπου 20 λεπτά της υλοποίησης των συμπερασμάτων Η υλοποίηση