Ώρες διδασκαλίας:

Διδασκαλία/Εργαστήριο: Πέμπτη 16:00 - 20:00

Ημερολόγιο Διαλέξεων, Εργαστηρίων και Παρουσιάσεων Εργασιών

     
διαφάνειες
(στο e-class)
09/10/2008 Διδασκαλία Εισαγωγή στο μάθημα
LecAdvDB01-Welcome
16/10/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο

Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων του μαθήματος
Δημιουργία ομάδων και ανάθεση θεμάτων

LecAdvDB02-Project Topics

23/10/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο Επισκόπηση εννοιών Βάσεων Δεδομένων
Σύνδεση στη ΒΔ Oracle του Εργαστηρίου
 
30/10/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
06/11/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
13/11/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
20/11/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
27/11/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
04/12/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο Πρώτη Παρουσίαση των Εργασιών  
11/12/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
18/12/2008 Διδασκαλία/Εργαστήριο    
25/12/2008   ΑΡΓΙΑ - Δεν θα γίνει μάθημα  
01/12/2008   ΑΡΓΙΑ - Δεν θα γίνει μάθημα  
08/01/2009  

Πρώτη Παρουσίαση Εργασιών (συνέχεια)

Peer-to-Peer κατανεμημένη αναζήτηση

 
15/01/2009      
22/01/2009  
 • Για όλες τις εργασίες: Συζήτηση της προόδου της εργασίας
 • Οριστικοποίηση των ημερομηνιών:
  • παρουσίασης εργασιών (διαφάνειες). Η παρουσίαση θα γίνει στα πλαίσια μιας μικρής ημερίδας
  • παρουσίαση υλοποίησης/πρακτικού μέρους
 
29/01/2009  
 • Ημερίδα παρουσίασης εργασιών
 
06/02/2009  
 • Παρουσίαση Υλοποίησης/Πρακτικού Μέρους εργασιών
 • Παράδοση Αναφορών
 
       
    Τελική Παρουσίαση των Εργασιών  
 

Διδασκαλία/Εργαστήριο

Πρόοδος εργασιών/παρουσιάσεων
Σύνδεση στη ΒΔ Oracle του Εργαστηρίου

 
 

Παρουσίαση Εργασιών:

 • Ασφάλεια Δεδομένων
 • Ελευθέριος Αγγέλης
 • Λάζαρος Τσαυλίδης
 • Γεώργιος Γερνάς
 
 

Παρουσίαση Εργασιών:

 • RFID
 • ΒΔ και AJAX
 • Σταύρος Φωτεινόπουλος
 • ΠαναγιώτηςΝακόπουλος
 • Μιχαήλ Θεοχαρίδης
 • Γεώργιος Μιχαηλίδης
Υλικό για AJAX στο eclass στα έγγραφα
 

Παρουσίαση Εργασιών:

 • Ροές Δεδομένων
 • Κινητές Βάσεις Δεδομένων
 • Χριστίνα Κυπριανού
 • Δημήτριος Πέσιος
 • Γεώργιος Δροσάτος
 • Νικόλαος Ζομπάκης
 
    ΑΡΓΙΑ - Διακοπές Χριστουγέννων  
 

Παρουσίαση Εργασιών:

 • Approximate Join
 • Οντολογίες
 • Θωμάς Μπουντουρίδης
 • Ιωάννης Πρωτονοτάριος
 • Παναγιώτης Κουλούρης
 
 
Παρουσίαση Υλοποιήσεων:
 1. Παρουσίαση των υλοποιήσεων όλων των εργασιών
 2. Κάθε υλοποίηση θα πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε περίπου 10 λεπτά
 3. Η σειρά παρουσιάσεις των υλοποιήσεων θα είναι η ίδια με την οποία έγιναν οι παρουσιάσεις στη διάρκεια του εξαμήνου:
  • Ασφάλεια Δεδομένων
  • RFID
  • ΒΔ και AJAX
  • Ροές Δεδομένων
  • Κινητές Βάσεις Δεδομένων
  • Approximate Join
  • Οντολογίες