Παράδειγμα Oracle SQL

Κώδικας SQL (για Oracle) για μια βάση δεδομένων ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βάση Δεδομένων ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Εντολές SQL
Σχήμα της ΒΔ
Δεδομένα της ΒΔ
Ενδεικτικά Ερωτήματα

 


 

Embedded βάση δεδομένων Derby

DerbyDemoProject.jar

Ένα eclipse project που δημιουργεί μια embedded βάση δεδομένων derby. Για την εισαγωγή του project σε eclipse εκτελούμε από το eclipse:

File->Import...->General->Existing projects into Workspace ...

Εκτελούμε την κλάση SimpleApp

Η βάση δεδομένων derby διατίθεται δωρεάν από το Apache project:

http://db.apache.org/derby/

Ένας φιλικός SQL client που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Derby (και όχι μόνο) είναι ο SQuirreL (http://www.squirrelsql.org/).


Σύνδεση JDBC σε Oracle

Τροποποίηση του DerbyDemoProject ώστε να συνδέεται σε Oracle

OracleDemoProject.jar