Περιγραφή

Θεωρία: Προγραμματιστικές και Αλγοριθμικές τεχνικές σε σύγχρονες πλατφόρμες υπολογισμού (Java και .NET). Είσοδος/Έξοδος, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, προγραμματισμός νημάτων (threads), συγχρονισμός, επικοινωνίες και δίκτυα, Remote Method Invocation (RMI), κατανεμημένοι υπολογισμοί. Υπολογισιμότητα, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου, NP-Complete προβλήματα. Ευριστικές μέθοδοι, προηγμένες Αλγοριθμικές Τεχνικές, Αλγόριθμοι Προσέγγισης, Τεχνικές γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού, Πιθανοθεωρητικές Τεχνικές, Συνδυαστικές Τεχνικές, Στρογγυλοποίηση.

Εργαστήριο: Αντικειμενοστρεφείς προγραμματιστικές τεχνικές (κλάσεις, interfaces, delegates, object persistence, RMI). Υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρει ο υποψήδιος διδάκτορας του τμήματος Άρης Κουτσιαμάνης


Ώρες γραφείου :


Ανακοινώσεις:

NewΑνακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Φεβρουαρίου 2009.

Μέχρι και τη Δευτέρα 9/2/09 θα πρέπει όλοι να ανεβάσετε όλα τα παραδοτέα εργασιών
στις αντίστοιχες εργασίες που έχουν δημιουργηθεί στο e-class του μαθήματος.

Αναρτήθηκαν διαφάνειες του μαθήματος στο e-class.

Αναρτήθηκαν επιπλέον οδηγίες/απαιτήσεις για το τελευταίο μάθημα/εργαστήριο.

Αναρτήθηκαν οδηγίες/απαιτήσεις για το τελευταίο μάθημα/εργαστήριο.

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.41a του NetGame.

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.40c του NetGame. Η μόνη αλλαγή που αφορά το learning είναι ότι εμφανίζεται στο GameScoreDialog η εκτίμηση του κάθε παίκτη για το optimal share του.

Συνεχίζουμε κανονικά την Πέμπτη 22/1/2009 με θεωρία και την 4η αγωνιστική

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.40b του NetGame με ορισμένες αλλαγές/προσθήκες

Ανακοινώθηκαν υποψήφια θέματα για την Άσκηση 2. Θα τα συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα.

Συνεχίζουμε κανονικά την Πέμπτη 8/1/2009 με θεωρία και την 3η αγωνιστική

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.40 του NetGame με ορισμένες αλλαγές/προσθήκες

Ανακοινώθηκαν οι πολιτικές ουράς για την 3η αγωνιστική

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.38c του NetGame με μικροδιορθώσεις

Ανακοινώθηκαν οι πολιτικές ουράς για την 2η αγωνιστική

Ανακοινώθηκαν οι πολιτικές ουράς για την 1η αγωνιστική

Ανακοινώθηκε η Άσκηση 1

Δεύτερο μάθημα: Πέμπτη 16/10/2008, 11:00 - 14:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών 1

Πρώτο μάθημα: Παρασκευή 10/10/2008, 09:00 - 11:00 στην Αίθουσα Υπολογιστών 1 (υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμη η αίθουσα υπολογιστών, οπότε το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα 2.1 ή σε άλλη αίθουσα)