Περιγραφή

Θεωρία: Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Εννοιολογικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση Δεδομένων, Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, Περιορισμοί, Σχεσιακή Άλγεβρα. Η Γλώσσα SQL (Ορισμός Δεδομένων, Ερωτήματα, Όψεις). Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Δοσοληψίες. Διαχείριση βάσεων δεδομένων, ασφάλεια, τεχνικές ανάκαμψης. Διαχείριση αδόμητης πληροφορίας, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων, κατανεμημένες ΒΔ, αντικειμενοστραφείς ΒΔ.

Εργαστήριο: Το σύστημα διαχείρισης ΒΔ Oracle. Εργαλεία για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό ΒΔ. Αναφορά στην MySQL και τον SQL Server. Δημιουργία και επεξεργασία ΒΔ με τη γλώσσα SQL. Constraints, Triggers, Stored Procedures. Σύνδεση με ΒΔ μέσω ODBC, OLE DB και JDBC. Προσπέλαση ΒΔ από γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, Delphi, php).

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας

Συνεπικουρεί στις εργαστηριακές ασκήσεις: Γιώργος Δροσάτος, υποψήφιος διδάκτορας

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 6ο εξάμηνο

Ώρες γραφείου :


newΑνακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2009. Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Παρασκευή 18/9/2009.

Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Ιουνίου 2009. Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία τη Δευτέρα 6/7/2009.

Ανακοινώθηκαν η βαθμολογία των εργασιών και οι παρουσίες/απουσίες στο εργαστήριο.

Ανακοινώθηκε η έκδοση 1.1 της εργασίας 3.

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 3.

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των εργασιών 1 και 2 και οι παρουσίες/απουσίες για το εργαστήριο.

Αναβολή μαθήματος 11/5/2009: Λόγω της σημερινής γενικής συνέλευσης του συλλόγου φοιτητών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε χάσει άλλο μάθημα φέτος για παρόμοιο λόγο, και θεωρώντας ότι δεν θα χαθεί άλλο μάθημα μέχρι το τέλος του εξαμήνου, αναβάλλεται το σημερινό (11/5/2009) μάθημα/εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Θα βρίσκομαι στο γραφείο μου, για όσους θελήσουν να συζητήσουμε απορίες κτλ. του μαθήματος με αφορμή το σημερινό κενό.

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 2.

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της εργασίας 1.

Ανακοινώθηκαν ενδεικτικά θέματα εργασιών. Τη Δευτέρα 16/03/2009 θα οριστικοποιηθούν οι ομάδες και οι αναθέσεις εργασιών.

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 09/03/2009. Στην πρώτη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του μαθήματος (περιεχόμενα, απαιτήσεις, εργστήρια,εργασίες κτλ.). Επίσης θα γίνει μια πρώτη γνωριμία με τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα.