ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙII - Java

Θεωρία: Ανάπτυξη λογισμικού. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Ταξινόμηση και αναζήτηση. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων. Διαίρει και βασίλευε. Αναδρομή και απαλοιφή αναδρομής. Δυναμικός προγραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι γραφημάτωων και δέντρων. Αλγόριθμοι με χρήση τυχαιότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε ευρετικές τεχνικές και αλγόριθμους προσέγγισης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 4ο εξάμηνο

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας

Συνεπικουρεί στις εργαστηριακές ασκήσεις : Ρέμους-Άρης Κουτσιαμάνης, υποψήφιος διδάκτορας

Ώρες γραφείου :


<new>Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2009. Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Παρασκευή 2/10/2009.

Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Ιουνίου 2009. Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Παρασκευή 3/7/2009.

Οδηγίες για την γραπτή είπαμε στο τελευταίο μάθημα (0X - final lecture στις διαλέξεις).

Προσθήκη στη βιβλιοθήκη xgrapho.jar για το ερώτημα 2 της εργασίας 3.

Ενδεικτικές εκτελέσεις του αλγορίθμου για το ερώτημα 2 της εργασίας 3 έχουν αναρτηθεί στο forum του μαθήματος. Το θέμα στο forum:
#

Δείτε επιπλέον οδηγίες για την εργασία 3 στο αντίστοιχο θέμα στο Forum του μαθήματος.

Έκτακτο/επιπλέον μάθημα/εργαστήριο την Τρίτη 26/5/2009 από 19:00-21:00.

Ανακοινώθηκε η εργασία 3.

Ανακοινώθηκε η έκδοση 1.1 της εργασίας 2 με διευκρινίσεις για τα ερωτήματα 3 και 4.

Έκτακτο/επιπλέον μάθημα/εργαστήριο την Τρίτη 12/5/2009 από 18:00-20:15.

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της εργασίας 1.

Παράδοση και εξέταση της εργασίας 2 την Πέμπτη 14/5/09 στις 16:00. Θα ακολουθήσει μάθημα/εργαστήριο.

Ανακοινώθηκε η εργασία 2.

Παράδοση και εξέταση της εργασίας 1 την Πέμπτη 9/4/09 στις 16:00.

Ανακοινώθηκε η εργασία 1.

Από Πέμπτη 12/03/2009 αρχίζουμε κανονικά την ύλη του μαθήματος.

Από Πέμπτη 12/03/2009 τόσο η θεωρία όσο και το εργαστήριο θα γίνονται στην Αίθουσα Υπολογιστών 2.

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 05/03/2009. Στην πρώτη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του μαθήματος (περιεχόμενα, απαιτήσεις, εργστήρια, εργασίες κτλ.). Επίσης θα γίνει μια πρώτη γνωριμία με τα εργαλεία προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα.