Περιγραφή

Θεωρία:Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων. Ευρετήρια. Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων. Ανάκαμψη Βάσεων Δεδομένων. Δοσοληψίες. Έλεγχος Ταυτοχρονισμού. Τεχνικές Κλειδώματος. Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. Το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή. Το μοντέλο 3 Βαθμίδων. Αποθήκες Δεδομένων και Υποστήριξη Αποφάσεων. Διαχείριση ημι-δομημένης και αδόμητης πληροφορίας. Ανάκτηση Πληροφορίας. Εξόρυξη Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Ειδικού Σκοπού: Κινητές ΒΔ, ΒΔ Πολυμέσων, Χωρικές ΒΔ, Επαγωγικές ΒΔ, Γεωγραφικές ΒΔ, Βιολογικές ΒΔ. Βάσεις Δεδομένων και γλώσσα XML. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων.

Εργαστήριο: Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle και SQL Server.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος:
Αιμιλία Τασίδου και Γεώργιος Δροσάτος

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 9ο εξάμηνο


Ώρες γραφείου:


Ανακοινώσεις:

NewΑνακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Φεβρουαρίου 2010.

Έχουν ετοιμαστεί οι επίσημες καταστάσεις του μαθήματος για την επιλογή βιβλίου. Θα πρέπει να περάσετε μέχρι και τη Δευτέρα 02-11-2009 από τη γραμματεία του τομέα (νέα κτίρια, 2ος όροφος) για να υπογράψετε.