Περιγραφή

Θεωρία: Προγραμματιστικές και Αλγοριθμικές τεχνικές σε σύγχρονες πλατφόρμες υπολογισμού (Java και .NET). Είσοδος/Έξοδος, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, προγραμματισμός νημάτων (threads), συγχρονισμός, επικοινωνίες και δίκτυα, Remote Method Invocation (RMI), κατανεμημένοι υπολογισμοί. Υπολογισιμότητα, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου, NP-Complete προβλήματα. Ευριστικές μέθοδοι, προηγμένες Αλγοριθμικές Τεχνικές, Αλγόριθμοι Προσέγγισης, Τεχνικές γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού, Πιθανοθεωρητικές Τεχνικές, Συνδυαστικές Τεχνικές, Στρογγυλοποίηση.

Εργαστήριο: Αντικειμενοστρεφείς προγραμματιστικές τεχνικές (κλάσεις, interfaces, delegates, object persistence, RMI). Υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρει ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Άρης Κουτσιαμάνης


Ώρες γραφείου :


Ανακοινώσεις:

NewΑνακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία Φεβρουαρίου 2010. Για τυχόν απουσίες που έχουν μετρηθεί αλλά μπορούν να δικαιολογηθούν επικοινωνήστε μαζί μου.

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.44a του NetGame με διορθώσεις στο Market game.

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.42b του NetGame με αλλαγές στην κλάση ClientTraffic (στο package "exp").

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.42a του NetGame με κυριότερη αλλαγή το γεγονός ότι το ACK για κάθε επιτυχές πακέτο στέλνεται με καθυστέρηση "Time per Packet" msec.

Αναρτήθηκε η έκδοση 0.42 του NetGame με βελτιωμένο/διορθωμένο το μηχανισμό ελέγχου του ρυθμού αποστολής πακέτων στον Server και κάποιες άλλες μικρότερες βελτιώσεις.

Η παρουσίαση της εργασίας 1 θα γίνει την Παρασκευή 20-11-2009, 09:00-11:00 στην αίθουσα 2.1. Αυτή την Πέμπτη (19-11-2009) ΔΕΝ θα γίνει εργαστήριο.

Έχουν ετοιμαστεί οι επίσημες καταστάσεις του μαθήματος για την επιλογή βιβλίου. Θα πρέπει να περάσετε μέχρι και τη Δευτέρα 02-11-2009 από τη γραμματεία του τομέα (νέα κτίρια, 2ος όροφος) για να υπογράψετε.

Αναρτήθηκαν οι εκφωνήσεις ενδεικτικών εργαστηρίων.

Την Πέμπτη 29/10/2009 θα γίνει μόνο το εργαστήριο (11:00 - 13:00) επειδή έχει ταυτόχρονα Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του τμήματος. Η θεωρία θα γίνει την Παρασκευή 30/10/2009, 09:00 - 11:00 στην αίθουσα 2.1.