Ειδικά Κεφάλαια Αλγορίθμων και Προγραμματισμού, 7ο Εξάμηνο
Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012, Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής
Επικοινωνία: 25410-79756, pefraimi ee.duth.gr, http://euclid.ee.duth.gr/