Περιγραφή

Δομές Δεδομένων

Θεωρία: Ανάπτυξη λογισμικού. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Ταξινόμηση και αναζήτηση. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων. Διαίρει και βασίλευε. Αναδρομή και απαλοιφή αναδρομής. Δυναμικός προγραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι γραφημάτωων και δέντρων. Αλγόριθμοι με χρήση τυχαιότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε ευρετικές τεχνικές και αλγόριθμους προσέγγισης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 5ο εξάμηνο

Διδάσκων: Παύλος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής

Ώρες γραφείου :


Αναρτήθηκαν τα τμήματα και οι ώρες για την εξέταση του εργαστηρίου.