ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (θα ενημερωθεί)

Ημερολόγιο Διαλέξεων και Εργαστηρίων

 

Διαλέξεις Δομών Δεδομένων και Αλγόριθμων (ενδεικτικό πρόγραμμα)

05/10/2012 διδασκαλία περιεχόμενα - στόχοι - απαιτήσεις του μαθήματος
το μάθημα
12/10/2012 διδασκαλία ευσταθές ταίριασμα (stable matching)
01 stable matching
19/10/2012 διδασκαλία

ευσταθές ταίριασμα

πρωτογενείς τύποι δεδομένων

κλάσεις και αντικείμενα

02 analysis - data structures
26/10/2012 διδασκαλία

στοιχειώδεις δομές δεδομένων

δομές δεδομένων για τον αλγόριθμο Propose and Reject (Gale & Shapley)

02 analysis - data structures

02 DS for Gale Shapley

  διδασκαλία

αναζήτηση και ταξινόμηση

03 - searching

03 - sorting

  διδασκαλία η δομή δεδομένων σωρός και η ταξινόμηση σωρού
02 - heap
  διδασκαλία

βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων

02 analysis
  διδασκαλία

γραφήματα

  • αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  • αναζήτηση πρώτα σε πλάτος
03 - graphs
  διδασκαλία άπληστοι αλγόριθμοι
04 - greedy
    αλγόριθμος Dijkstra
04 - dijkstra
    ελάχιστα γεννητικά δέντρα
04 - mst
    διαίρει-και-βασίλευε
05 - divide and conquer
    δυναμικός προγραμματισμός
06 - dynamic programming
  διδασκαλία NP-πλήρη προβλήματα
08 - NP
  διδασκαλία σύνοψη μαθήματος - οδηγίες για την εξέταση
10 - final lecture
       

 

Διαλέξεις Java

  διδασκαλία γνωριμία με τη Java

intro

basics

  διδασκαλία το πρόγραμμα HelloWorld
HelloWorld
  διδασκαλία το πρόγραμμα HelloApplet
HelloApplet
  διδασκαλία συνοπτική ματιά στη γλώσσα Java
java language
  διδασκαλία

αντικείμενα στη Java

κλάσεις στη Java

objects

classes

  διδασκαλία κληρονομικότητα και ιεραρχίες κλάσεων

inheritance

polymorphism

  διδασκαλία  

 

  διδασκαλία χερισμός εξαιρέσεων

exceptions

  διδασκαλία

διεπαφές

γενικευμένες κλάσεις

interfaces

generics

  διδασκαλία  
final

 

Διαφάνειες των Διαλέξεων

Στη σελίδα αυτή δίνεται μια πρόχειρη έκδοση των διαφανειών που χρησιμοποιήθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος. Οι διαφάνειες δίνουν συνοπτικά τα θέματα που καλύφθηκαν στο μάθημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος και τις σημειώσεις από τις παραδόσεις.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλα όσα ειπώθηκαν ή θα ειπωθούν στη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος. Επομένως οι διαφάνειες από μόνες τους σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν την ύλη του μαθήματος.