ΥΛΙΚΟ (θα ενημερωθεί)

Εργαστηριακές Ασκήσεις Java (Προαιρετικές)

On-Line Υλικό


Java Documentation

Allimant: Java documentations in Windows Help format

Sun: JDK 6 documentation (html format)


JAVA Portals

Η σελίδα JAVA της SUN
OnJAVA από την O'REILLEY
JavaWorld
Σελίδα Java της Borland
Τεχνολογία Java της IBM


JAVA Tutorials

http://www.javaforstudents.co.uk/

http://www.javacoffeebreak.com/

Java Programming Examples

 

Υλικό για συζήτηση ..

Παρατήρηση: Το παρακάτω υλικό δίνεται προς ενημέρωση και συζήτηση και οι απόψεις που διατυπώνονται στο υλικό αυτό δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τις απόψεις του διδάσκοντα.

Java vs. C++

Java vs. C++ (performance)

Java vs C#/.NET

C# Compared to Java

C++, C# and Java (Benchmark)

Bjarne Stroustrup's FAQ (Τοποθετήσεις του Stroustrup για τη C++ .. με αναφορά και στην Java).