Κρυπτογραφία, 8ο Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014, Εαρινό Εξάμηνο


Διδάσκοντες:

Συνεπικουρεί: Σοφιάννα Μενεσίδου, Υποψ. Διδάκτορας


Παύλος Εφραιμίδης
Γραφείο 4, Κτίριο Α, Πανεπιστημιούπολη
pefraimi <at> ee.duth.gr
τηλ: 25410 79756

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 09:00 - 12:00


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - Θεματικές Ενότητες

1
Εισαγωγή

Β. Κάτος

Π. Εφραιμίδης

crypto_1.pdf
2
Θεωρία Πληροφοριών Β. Κάτος
crypto_2.pdf
3
Θεωρία Αριθμών

Π. Εφραιμίδης

crypto_3.pdf
4
Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Ακολουθιών

Β. Κάτος

crypto_4.pdf
5
Θεωρία Αριθμών (μέρος Β) Π. Εφραιμίδης
(crypto_3.pdf)
6
Το κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού RSA

Β. Κάτος

7
Υποδομές Δημοσίου Κλειδιού (PKI) Β. Κάτος
crypto_5.pdf
8
Συμμετρική Κρυπτογραφία Β. Κάτος
crypto_6.pdf
9
Computational Security, Ψευδοτυχαίοι Αριθμοί

Π. Εφραιμίδης

crypto_7.pdf
10
Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα Π. Εφραιμίδης
crypto_8.pdf
11
Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα Π. Εφραιμίδης
crypto_9.pdf
12
   
13
   

Σχετικά με τις διαφάνειες των Διαλέξεων

Στη σελίδα αυτή δίνεται μια πρόχειρη έκδοση των διαφανειών που χρησιμοποιήθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος. Οι διαφάνειες δίνουν συνοπτικά τα θέματα που καλύφθηκαν στο μάθημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος και τις σημειώσεις από τις παραδόσεις.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλα όσα ειπώθηκαν ή θα ειπωθούν στη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος. Επομένως οι διαφάνειες από μόνες τους σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν την ύλη του μαθήματος.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Ασφάλεια Shannon crypto_shannon.pdf
Εργαστηριακή Άσκηση 2 Καταχωρητές ολίσθησης με γραμμική ανάδραση (LFSR) crypto_lfsr.pdf
Εργαστηριακή Άσκηση 3 CrypTool 1 (Διατίθεται δωρεάν από τη διεύθυνση http://www.cryptool.org/en/cryptool1) crypto_cryptool1.pdf
Εργαστηριακή Άσκηση 4 Αλγόριθμος του Ευκλείδη και Επεκταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη crypto_ext_euclid.pdf
Εργαστηριακή Άσκηση 5 Άσκηση Modular Equation - RSA

crypto_eq_RSA-question.pdf

crypto_eqn_RSA-answer.pdf

Εργαστηριακή Άσκηση 5 CrypTool 2  
Εργαστηριακή Άσκηση 6 Ψηφιακά Πιστοποιητικά - Εφαρμογή για υπογραφή και κρυπτογράφηση e-mail

Ένα έτοιμο bundle με Thunderbird, Enigmail και PGP για την εργαστηριακή άσκηση που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Δροσάτος:

Thunderbird portable with Enigmail

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (θα ενημερωθεί)

Προτείνόμενο σύγγραμμα του μαθήματος:

Επιπλέον σύγγραμμα:

Βιβλιογραφία:

 


Εργασίες

Εργασία 1:

Εργασία 2:

Εργασία 3:

 


 

Σύνδεσμοι