Δεδομένα… σε κοινή θέα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεδομένα… σε κοινή θέα

Τον Ιούλιο του 2013 οι ελεγκτές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία μιας εταιρείας πληροφορικής. Η τακτική αυτή διαδικασία έφερε τους ερευνητές μπροστά σε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα. Ενώ τράπεζα χορηγούσε στην εταιρεία δικαίωμα πρόσβασης στον «Τειρεσία» με σκοπό την επεξεργασία στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας, αυτή «κατέβαζε» στοιχεία για την επιχειρηματική πληροφόρηση άλλων πελατών της, οι οποίοι δεν είχαν νόμιμη πρόσβαση σε αυτά. Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ενδεχόμενος δόλος από την πλευρά της εμπλεκόμενης τράπεζας, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή πωλούσε την πρόσβαση στον «Τειρεσία» στην εταιρεία πληροφορικής και γι’ αυτό της επεβλήθη πρόστιμο 130.000 ευρώ, στον «Τειρεσία» 30.000 και στην εταιρεία πληροφορικής το ανώτατο προβλεπόμενο από τον νόμο, 150.000 ευρώ. Για να ξέρετε, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, μόνο δημόσιοι κατάλογοι, όπως είναι οι κατάλογοι των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν δικαίωμα συλλογής οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πολίτη, αφού το Δημόσιο παρέχει νομικά όλες τις εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Κανείς άλλος…

Source: Μετά τη Fraport, καμπανάκι και από την Cosco | Επιχειρήσεις | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Leave a Reply