«Διαύγεια» με διεθνές βραβείο αριστείας στην πληροφορική – Ειδήσεις – Ελλάδα – in.gr

«Διαύγεια» με διεθνές βραβείο αριστείας στην πληροφορική – Ειδήσεις – Ελλάδα – in.gr.

 

Καλύτερα οργανωμένες πληροφορίες

Το πρόγραμμα «Διαύγεια» του ΥΔΜΗΔ απέσπασε τιμητική διάκριση στην κατηγορία «Public Sector ICT Excellence Award». Η ανανεωμένη «Διαύγεια» έχει αναβαθμιστεί πρακτικά και τεχνολογικά, αποτελώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΠΕ, ένα ευρωπαϊκό και διεθνές success story ως προς το μέγεθος του έργου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στη «Διαύγεια» είναι καλύτερα οργανωμένες με χρήση απλής γλώσσας, κατανοητής στο πολίτη και τις επιχειρήσεις και με περισσότερα κριτήρια αναζήτησης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα χρήσης σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξατομικευμένης αναζήτησης.

Στο επίπεδο της τεχνολογικής αναβάθμισης, όλα τα έγγραφα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, για την εξασφάλιση της εγκυρότητάς τους, ενώ όλα τα δεδομένα έχουν επεξεργάσιμη μορφή, για επαναχρησιμοποίησή τους από άλλα συστήματα.

Leave a Reply