Μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων: Έφτασε η ώρα! – Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων: Έφτασε η ώρα! – Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

Άρθρο της κας Věra Jourová, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, επ’ ευκαιρία της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, νέες τεχνολογίες αναδύονται με ταχείς ρυθμούς: τα μαζικά δεδομένα (big data), το υπολογιστικό νέφος, το “διαδίκτυο των πραγμάτων” (Internet οf Τhings) είναι πλέον πραγματικότητα. Αλλά είμαστε και εμείς έτοιμοι; Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά οι νόμοι μας ακόμη περιορίζονται από αυτά. Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων χωρίς άλλη καθυστέρηση. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν αυτή τη μεταρρύθμιση.

Όλοι ανησυχούν για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων: «πόσες φορές την ημέρα τα δεδομένα από το έξυπνο τηλέφωνό μου ανταλλάσσονται για εμπορικούς σκοπούς»; Οι επιχειρήσεις ανησυχούν επίσης για την ασφάλεια. Θέλουν να κρατήσουν τα δεδομένα των πελατών τους ασφαλή και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνο αυτές οι προϋποθέσεις θα επιτρέψουν στα άτομα και τις επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων του 1995 για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διατηρηθούν ασφαλή τα δεδομένα των λαών της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά, πράγμα που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ.

Leave a Reply