Πώς θα γίνει η δημοπράτηση των 4 τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας στα 11 (ή λιγότερα) εταιρικά σχήματα

Ουσιαστικά με όρους τηλεπαιχνιδιού η διαδικασία θα γίνει ξεχωριστά για την κάθε άδεια σε χώρο και χρόνο που θα έχει ενημερώσει η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού τον κάθε υποψήφιο που θα συμμετέχει με τον ορισμένο εκπρόσωπο του.

AΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 σελ 57, 58,59

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:

Για κάθε άδεια, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας είναι 3 εκατ. ευρώ, την οποία θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί όλοι οι υποψήφιοι. Ακολούθως, η τιμή αυξάνεται κατά το «βήμα αύξησης». Στην πρώτη αύξηση (γύρο) το «βήμα» είναι 500.000 ευρώ και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικυρώνει μέσω ηλεκτρονικού πομπού ότι αποδέχεται τη νέα αυξητική προσφορά.

Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει να παραμείνει ενεργός, εφόσον αποδέχεται την τιμή που διαμορφώνεται στο συγκεκριμένο γύρο (μετά την πρόσθεση του «βήματος αύξησης» στην τιμή του προηγούμενου γύρου), ή να καταστεί αδρανής.

Source: Πώς θα γίνει η δημοπράτηση των 4 τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας στα 11 (ή λιγότερα) εταιρικά σχήματα

Leave a Reply