Alumni

MSc Thesis (completed)

 • Georgios Drosatos, 2010
 • Fotis Nalbadis, 2010
 • Lazaros Tsavlidis, 2009
 • Alexis Michalakidis, 2008
 • Sevil Ali, 2006
 • Kostas Stavroglou, 2005

Diploma Thesis (completed)

 • Konstantinos Lessis, 2016
 • Stella Mitrakou, 2015
 • Fotis Hartsioudis, 2011
 • Panagiotis Nakopoulos, 2011
 • Georgios Stamatelatos, 2011
 • Grigorios Anagnostopoulos, 2010
 • Argyrios Kyrtzidis, 2010
 • Ioannis Georgakopoulos, 2008
 • Eva Raikidou, 2008
 • Lazaros Tsavlidis, 2007
 • Stergios Hatzopoulos, 2007
 • Georgios Provopoulos, 2007
 • Georgios Drosatos, 2006
 • Dimitrios Pesios, 2006
 • Anastasia Tsoutsoumpi, 2006
 • Haralampos Varelas, 2005
 • Alexandros Michalakidis, 2005