Ανακοινώσεις

Available courses

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εννοιών Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων και η εφαρμογή τους για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του μαθήματος: Υπολογιστικά μοντέλα. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις και συμβολισμοί. Αναζήτηση και ταξινόμηση. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομές Δεδομένων. Στοίβες και ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Βασικές έννοιες δέντρων. Διάσχιση δέντρου. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης. Ουρές προτεραιότητας. Κατακερματισμός. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση δομών δεδομένων και αλγορίθμων σε περιβάλλον προγραμματισμού JAVA.

Καλώς ήρθατε στο μάθημα των Euclid Courses που δημιουργήθηκε από εθελοντές, με σκοπό να γνωρίσουν και να εξασκηθούν οι φοιτητές πάνω στις γλώσσες προγραμματισμού Java και Python. Εδώ θα βρείτε πλούσιο υλικό και σημειώσεις αλλά και ένα μεγάλο κατάλογο από ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να λύσετε.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τις βασικές έννοιες Δομές Δεδομένων. Ενδεικτικά περιεχόμενα του μαθήματος: Υπολογιστικά μοντέλα. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις και συμβολισμοί. Αναζήτηση και ταξινόμηση. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομές Δεδομένων. Στοίβες και ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Βασικές έννοιες δέντρων. Διάσχιση δέντρου. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης. Ουρές προτεραιότητας. Κατακερματισμός. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Άπληστοι αλγόριθμοι. Διαίρει και βασίλευε. Δυναμικός Προγραμματισμός. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων σε περιβάλλον προγραμματισμού Java

Διδάσκοντας


Βοηθοί Διδασκαλίας


Πρόγραμμα Διαλέξεων

  • -----

Ώρες Γραφείου

  • κάθε Τετάρτη 9:00-12:00

Διά ζώσης Εργαστήρια (υποχρεωτικά): Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνουν δια ζώσης εργαστήρια. Η συμμετοχή κάθε φοιτητή είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις βάρδιες/ομάδες. Το σύνολο των φοιτητών έχει χωριστεί σε 6 βάρδιες/ομάδες και κάθε φοιτητής θα έρχεται στο δια ζώσης εργαστήριο σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Φροντιστήρια και Εργαστηριακές παραδόσεις (προαιρετικά): Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνει ένας αριθμός φροντιστηρίων/εργαστηριακών παραδόσεων. Σε αυτά θα γίνεται υποστήριξη της θεωρίας και η προετοιμασία των εργασιών. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων/εργαστηριακών παραδόσεων είναι προαιρετική.

Εργασίες (υποχρεωτικές): Θα γίνουν πιθανότατα 3 ή 4 εργασίες. Οι εργασίες είναι υποχρεωτικές. Μόνο όσοι παραδώσουν με επιτυχία όλοι τις εργασίες δικαιούνται να πάρουν μέρος στη γραπτή εξέταση του μαθήματος. Δεν γίνεται επαναληπτική εξέταση εργασιών.

Κατοχύρωση εργαστηρίου

Το εργαστήριο ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Το εργαστήριο δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη.