Διπλωματικές Εργασίες

Αιτήσεις μέχρι και τις 05 Οκτωβρίου 2016 εκτός εάν νωρίτερα καλυφθούν οι πέντε αναθέσεις.

Κείμενο Διπλωματικής Εργασίας

Συγγραφή: Η διπλωματική μπορεί να γραφτεί σε Latex (tex), OpenDocument (odt) ή Word (doc/docx).

Μέγεθος της διπλωματικής: Το διδακτορικό του John Nash ήταν 28 σελίδες επομένως μη σας απασχολεί πόσο μεγάλο θα είναι το κείμενο της διπλωματικής, αρκεί να έχετε κάνει ουσιαστική δουλειά. Στην ομάδα euclid οι διπλωματικές είναι συνήθως από 50 – 120 σελίδες.

1 Γενικές οδηγίες

Υπόβαθρο: Γνώσεις που υπάρχουν σε διδακτικά βιβλία προπτυχιακού επιπέδου δεν χρειάζεται να περιγράφονται αναλυτικά.

Όχι νεολογισμούς: Εάν δεν υπάρχει δόκιμος ελληνικός όρος, χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο μέσα στο κείμενο.

Αναφορές: Για κάθε ισχυρισμό, παρέχουμε αναφορές.

Σχήματα: Θα πρέπει να είναι καθαρά, ευανάγνωστα. Εάν πάρουμε ένα σχήμα από κάποιο βιβλίο, εργασία, wikipedia κτλ μπαίνει αναφορά και στη λεζάντα. Εάν το σχήμα είναι κακής ποιότητας, το ξανασχεδιάζουμε εμείς.

Έλεγχος: Κάνουμε προσεκτικά συντακτικό και ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου. Αρκετά περάσματα όλου του κειμένου.

2 Ενδεικτική δομή του κειμένου της διπλωματικής

Αbstract: Στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (150 – 400 λέξεις)
Μία-δύο παραγραφούλες που αναφέρουν το πρόβλημα και τα αποτελέσματα της διπλωματικής.
Λέξεις κλειδιά

1. Εισαγωγή: (1500 – 5000 λέξεις)
Αντικείμενο της διπλωματικής, γιατί είναι σημαντικό (motivation), related work, στόχος της διπλωματικής, μεθοδολογία, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα, διάρθρωση της διπλωματικής (outline)

2. Υπόβαθρο
Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη διπλωματική. Έννοιες που υπάρχουν σε βιβλία προπτυχιακού επιπέδου, τις περιγράφουμε πολύ συνοπτικά. Έννοιες ποιο προχωρημένες
ή ποιο ειδικές που δεν είναι μέρος των προπτυχιακών σπουδών τις περιγράφουμε αναλυτικά.

3. 4. κτλ. Κυρίως μέρος της διπλωματικής.
Αναλυτικά η δουλειά και τα αποτελέσματα της διπλωματικής

Τελευταίο κεφάλαιο:
Συμπεράσματα, ανοικτά ζητήματα, πιθανές επεκτάσεις της διπλωματικής.

Παραρτήματα (προαιρετικά)

Βιβλιογραφία

3 Λεπτομέρειες

 • Αφήνουμε κενό μετά από τελεία ή κόμμα.
 • ΔΕΝ αφήνουμε κενό πριν από τελεία ή κόμμα.
 • Αφήνουμε κενό πριν από αναφορά. Πχ. “Σύμφωνα με το θεώρημα του Nash [1] κάθε παίγνιο …”
 • Αφήνουμε κενό πριν από παρένθεση. Πχ. “Το degree (βαθμός) είναι ένα centrality …”
 • Στοίχιση κειμένου: Προτιμούμε την πλήρη στοίχιση.
 • Αναφορές: Όταν ισχυριζόμαστε ή επικαλούμαστε κάτι πρέπει να το τεκμηριώνουμε και με την κατάλληλη αναφορά (citation).
  Για παράδειγμα “Η χρήση των open data στον Καναδά απέτρεψε φοροδιαφυγή 3.2 δισ $ που γινόταν με φορολογικές απάτες
  μέσω φιλανρθωπικών οργανώσεων [2].
  Στις αναφορές:
  [2] Open Data Handbook, http://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/, accessed July 8th, 2016.
 • Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινάει σε νέα σελίδα, προηγείται δηλαδή ένα page break.
 • Για τα odt και word: Δεν προσθέτουμε “spaces” ή “newlines” για να γεμίζουμε χώρο στη γραμμή ή στη σελίδα.
  • Για αλλαγή σελίδας χρησιμοποιούμε “page break” και ΟΧΙ διαδοχικά “newlines”.
  • Για στοίχιση της γραμμής χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στοίχιση, στηλοθέτες, πίνακες (ίσως χωρίς border), tabs, κτλ. και ΟΧΙ διαδοχικά spaces.
 • Αρίθμηση: Τα κεφάλαια να είναι αριθμημένα. Σχήματα, Πίνακες θα πρέπει επίσης να είναι αριθμημένα. Σημαντικές εξισώσεις πρέπει και αυτές να έχουν αρίθμηση.
 • Πηγαίος Κώδικας: Προτιμούμε κάποιο font σταθερού πλάτους όπως πχ courier.

4 Εκτύπωση

 • Χρειάζεται μάλλον ένα αντίτυπο για τη βιβλιοθήκη. Περισσότερα πάνω σε αυτό γνωρίζει η γραμματεία.
 • Σε ότι αφορά τα μέλη της επιτροπής, προτού εκτυπώσετε τη διπλωματική εργασία είναι προτιμότερο να τους ρωτήσετε ποιοι θα ήθελαν τη διπλωματική σε έντυπη μορφή ώστε να αποφύγετε περιττές εκτυπώσεις. Για παράδειγμα, εμένα μου αρκεί το pdf, δεν χρειάζομαι την έντυπη μορφή.

Παρουσίαση Διπλωματικής / ΜΔΕ / ΔΔ

1 Διάρκεια παρουσίασης

 • Διπλωματική 20-25 λεπτά
 • ΜΔΕ 20-25 λεπτά
 • ΔΔ 45-50 λεπτά

2 Αριθμός διαφανειών

Υπολογίζουμε 1-1,5 λεπτά ανά διαφάνεια

3 Περιεχόμενα παρουσίασης

Τίτλος
Σύνοψη Αποτελεσμάτων: Να καταλάβει το ακροατήριο τι θα ακούσει στη συνέχεια και γιατί είναι σημαντικό να το ακούσει (ενδιαφέρον πρόβλημα, καλή μεθοδολογία, σημαντικά αποτελέσματα)
Υπόβαθρο
Κυρίως δουλειά
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
Πιθανές επεκτάσεις
Αναφορές
Ευχαριστίες για μεταπτ. φοιτητές κτλ. που βοήθησαν

4 Οδηγίες για τις διαφάνειες:

Προσεγμένες: Οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι προσεγμένες και να έχουν ελεγχθεί για τυπογραφικά, ορθογραφικά κτλ. λάθη.

Μέγεθος Γραμματοσειράς: Τουλάχιστον 18pt

Περιεχόμενα διαφανειών: Αποφεύγουμε το ελεύθερο κείμενο. Προτιμούμε bullets, σχήματα, κτλ. Ότι είναι κατάλληλο για ελεύθερο κείμενο, είναι προτιμότερο να το πούμε προφορικά.

Οι διαφάνειες να μην έχουν υπερβολικά πολύ υλικό. Θα πρέπει να καταφέρουμε να πούμε τα σημαντικά πράγματα με λίγα και ουσιαστικά λόγια.

Αρίθμηση διαφανειών: Να υπάρχει ο αριθμός σε κάθε διαφάνεια ώστε να είναι εύκολο να αναφερθεί κανείς σε συγκεκριμένη διαφάνεια (πχ. στο τέλος για ερώτηση) και για να είναι σαφές που βρισκόμαστε στη διάρκεια της παρουσιάσης.

Διάρκεια παρουσίασης: Να προγραμματίσουμε σωστά τη διάρκεια της παρουσίασης. Θα πρέπει να κάνουμε πρόβες ώστε να εντοπίσουμε αδυναμίες εγκαίρως αλλά και να έχουμε άνεση λόγου στην επίσημη παρουσίαση.

Κείμενο: Είναι προτιμότερο να μιλήσουμε στο ακροατήριο χωρίς να κρατάμε κείμενο μπροστά μας. Μπορούμε στη ανάγκη να έχουμε σημειώσεις στην οθόνη του ομιλητή.

Μέγεθος Παρουσίασης: Υπολογίζουμε 1 – 1,5 λεπτά για κάθε διαφάνεια που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και προγραμματίζουμε ανάλογα το πλήθος των διαφανειών.

Χρώματα: Να υπάρχει αρκετή αντίθεση μεταξύ γραμμάτων/σχημάτων και φόντου. Διαφορετικά μπορεί να μη διακρίνονται τα περιεχόμενα των διαφανειών. Οι προτζέκτορες μπορεί να μην αποδίδουν τα χρώματα όπως τα βλέπουμε στην οθόνη.

Δομή παρουσίασης: Να είναι ξεκάθαρο από την αρχή το θέμα της παρουσίασης. Για τι πράγμα θα μιλήσουμε και αν είναι δυνατόν και τι αποτελέσματα θα παρουσιάσουμε.

ΔΕΝ είναι διδασκαλία: Στην παρουσίαση (διπλωματικής, paper, κτλ.) ΔΕΝ έχουμε ως στόχο να διδάξουμε πράγματα στο ακροατήριο. Δεν είναι μάθημα. Θα πρέπει απλά να δείξουμε και να πείσουμε πόσο σημαντικά και πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κάναμε.

Αναφορές: Στο τέλος να υπάρχουν αναφορές.

5 Προετοιμασία παρουσίασης

Ερχόμαστε εγκαίρως (πχ. 1 ώρα νωρίτερα) για να ετοιμαστεί ο χώρος, να ελεγχθεί ο video projector κτλ.
Έχουμε κάνει πρόβα την παρουσίαση αρκετές φορές πριν.