Διπλωματικές Εργασίες

Οι ενδιαφερόμενοι για διπλωματική εργασία μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου στις ώρες γραφείου κάθε Τετάρτη 09:00 – 12:00.

Θέματα

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση όλων των θέσεων διπλωματικών εργασιών που δικαιούμαι.

Γενικές Οδηγίες για Ολοκλήρωση και Παρουσίαση

 • Να έχετε παρακολουθήσει οπωσδήποτε άλλη αντίστοιχη παρουσίαση διπλωματικής/ΜΔΕ/ΔΔ.
 • Το κείμενο της διατριβής σας να είναι έτοιμο εγκαίρως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για παρατηρήσεις και διορθώσεις.
 • Η παρουσίαση να είναι έτοιμη εγκαίρως για παρατηρήσεις, διορθώσεις αλλά και για να κάνετε αρκετές φορές πρόβα την παρουσίαση.
 • Για την παρουσίαση να προσέρχεστε μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα ώστε να ετοιμάζετε το χώρο, σύνδεση προτζέκτρα, Skype σύνδεση εάν χρειάζεται, κτλ.
 • Η παρουσίαση να μην υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο πχ. για διπλωματική τα 25 λεπτά.

Κείμενο Διπλωματικής Εργασίας

Συγγραφή: Η διπλωματική μπορεί να γραφτεί σε Latex (tex), OpenDocument (odt) ή Word (doc/docx).

Μέγεθος της διπλωματικής: Το διδακτορικό του John Nash ήταν 28 σελίδες επομένως μη σας απασχολεί πόσο μεγάλο θα είναι το κείμενο της διπλωματικής, αρκεί να έχετε κάνει ουσιαστική δουλειά. Στην ομάδα euclid οι διπλωματικές είναι συνήθως από 50 – 120 σελίδες.

1 Γενικές οδηγίες

Υπόβαθρο: Γνώσεις που υπάρχουν σε διδακτικά βιβλία προπτυχιακού επιπέδου δεν χρειάζεται να περιγράφονται αναλυτικά.

Όχι νεολογισμούς: Εάν δεν υπάρχει δόκιμος ελληνικός όρος, χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο μέσα στο κείμενο.

Αναφορές: Για κάθε ισχυρισμό, παρέχουμε αναφορές. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υλικό από έγκυρες πηγές, αναφέροντας πάντοτε την
πηγή από την οποία προέρχεται αυτό. Ειδικά στο υπόβαθρο της διπλωματικής το υλικό είναι κατά κύριο λόγο από άλλες πηγές. Στο υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής που περιγράφεται η συνεισφορά της διπλωματικής, θα πρέπει να είναι κυρίως υλικό της διπλωματικής με αναφορές σε σχετικές δουλειές όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Από τις πηγές μπορούμε να πάρουμε αυτούσια ορισμούς, θεωρήματα, κτλ.
Αποφεύγουμε όμως να πάρουμε ολόκληρα τμήματα ελεύθερου
κειμένου γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογοκλοπή. Αντίθετα προσπαθούμε να αποδώσουμε το νόημα με δικά μας λόγια, δίνοντας και την απαραίτητη αναφορά.

Σχήματα: Θα πρέπει να είναι καθαρά, ευανάγνωστα. Εάν πάρουμε ένα σχήμα από κάποιο βιβλίο, εργασία, wikipedia κτλ μπαίνει αναφορά και στη λεζάντα. Εάν το σχήμα είναι κακής ποιότητας, το ξανασχεδιάζουμε εμείς.

Έλεγχος: Κάνουμε προσεκτικά συντακτικό και ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου. Αρκετά περάσματα όλου του κειμένου.

2 Ενδεικτική δομή του κειμένου της διπλωματικής

Αbstract: Στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (150 – 400 λέξεις)
Μία-δύο παραγραφούλες που αναφέρουν το πρόβλημα και τα αποτελέσματα της διπλωματικής.
Λέξεις κλειδιά

1. Εισαγωγή: (1500 – 5000 λέξεις)

 • Αντικείμενο της διπλωματικής: γιατί είναι σημαντικό (motivation)
 • Related work
 • Στόχος της διπλωματικής
 • Μεθοδολογία
 • Συνοπτικά αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Διάρθρωση της διπλωματικής (outline)

2. Υπόβαθρο
Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη διπλωματική. Έννοιες που υπάρχουν σε βιβλία προπτυχιακού επιπέδου, τις περιγράφουμε πολύ συνοπτικά. Έννοιες ποιο προχωρημένες ή ποιο ειδικές που δεν είναι μέρος των προπτυχιακών σπουδών τις περιγράφουμε αναλυτικά.

3. 4. κτλ. Κυρίως μέρος της διπλωματικής.
Αναλυτικά η δουλειά και τα αποτελέσματα της διπλωματικής

Τελευταίο κεφάλαιο:
Συμπεράσματα, ανοικτά ζητήματα, πιθανές επεκτάσεις της διπλωματικής.

Παραρτήματα (προαιρετικά)

Βιβλιογραφία

3 Λεπτομέρειες

 • Αφήνουμε κενό μετά από τελεία ή κόμμα.
 • ΔΕΝ αφήνουμε κενό πριν από τελεία ή κόμμα.
 • Αφήνουμε κενό πριν από αναφορά. Πχ. “Σύμφωνα με το θεώρημα του Nash [1] κάθε παίγνιο …”
 • Αφήνουμε κενό πριν από παρένθεση. Πχ. “Το degree (βαθμός) είναι ένα centrality …”
 • Στοίχιση κειμένου: Προτιμούμε την πλήρη στοίχιση.
 • Αναφορές: Όταν ισχυριζόμαστε ή επικαλούμαστε κάτι πρέπει να το τεκμηριώνουμε και με την κατάλληλη αναφορά (citation).
  Για παράδειγμα “Η χρήση των open data στον Καναδά απέτρεψε φοροδιαφυγή 3.2 δισ $ που γινόταν με φορολογικές απάτες
  μέσω φιλανρθωπικών οργανώσεων [2].
  Στις αναφορές:
  [2] Open Data Handbook, http://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/, accessed July 8th, 2016.
 • Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινάει σε νέα σελίδα, προηγείται δηλαδή ένα page break.
 • Για τα odt και word: Δεν προσθέτουμε “spaces” ή “newlines” για να γεμίζουμε χώρο στη γραμμή ή στη σελίδα.
  • Για αλλαγή σελίδας χρησιμοποιούμε “page break” και ΟΧΙ διαδοχικά “newlines”.
  • Για στοίχιση της γραμμής χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στοίχιση, στηλοθέτες, πίνακες (ίσως χωρίς border), tabs, κτλ. και ΟΧΙ διαδοχικά spaces.
 • Αρίθμηση: Τα κεφάλαια να είναι αριθμημένα. Σχήματα, Πίνακες θα πρέπει επίσης να είναι αριθμημένα. Σημαντικές εξισώσεις πρέπει και αυτές να έχουν αρίθμηση.
 • Πηγαίος Κώδικας: Προτιμούμε κάποιο font σταθερού πλάτους όπως πχ courier.

4 Εκτύπωση

 • Χρειάζεται μάλλον ένα αντίτυπο για τη βιβλιοθήκη. Περισσότερα πάνω σε αυτό γνωρίζει η γραμματεία.
 • Σε ότι αφορά τα μέλη της επιτροπής, προτού εκτυπώσετε τη διπλωματική εργασία είναι προτιμότερο να τους ρωτήσετε ποιοι θα ήθελαν τη διπλωματική σε έντυπη μορφή ώστε να αποφύγετε περιττές εκτυπώσεις. Για παράδειγμα, εμένα μου αρκεί το pdf, δεν χρειάζομαι την έντυπη μορφή.

Παρουσίαση Διπλωματικής / ΜΔΕ / ΔΔ

1 Διάρκεια παρουσίασης

 • Διπλωματική 20-25 λεπτά
 • ΜΔΕ 20-25 λεπτά
 • ΔΔ 45-50 λεπτά

2 Αριθμός διαφανειών

Υπολογίζουμε 1-1,5 λεπτά ανά διαφάνεια

3 Περιεχόμενα παρουσίασης

Τίτλος
Σύνοψη Αποτελεσμάτων: Να καταλάβει το ακροατήριο τι θα ακούσει στη συνέχεια και γιατί είναι σημαντικό να το ακούσει (ενδιαφέρον πρόβλημα, καλή μεθοδολογία, σημαντικά αποτελέσματα)
Υπόβαθρο
Κυρίως δουλειά
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
Πιθανές επεκτάσεις
Αναφορές
Ευχαριστίες για μεταπτ. φοιτητές κτλ. που βοήθησαν

4 Οδηγίες για τις διαφάνειες

Προσεγμένες: Οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι προσεγμένες και να έχουν ελεγχθεί για τυπογραφικά, ορθογραφικά κτλ. λάθη.

Μέγεθος Γραμματοσειράς: Τουλάχιστον 18pt

Περιεχόμενα διαφανειών: Αποφεύγουμε το ελεύθερο κείμενο. Προτιμούμε bullets, σχήματα, κτλ. Ότι είναι κατάλληλο για ελεύθερο κείμενο, είναι προτιμότερο να το πούμε προφορικά.

Οι διαφάνειες να μην έχουν υπερβολικά πολύ υλικό. Θα πρέπει να καταφέρουμε να πούμε τα σημαντικά πράγματα με λίγα και ουσιαστικά λόγια.

Αρίθμηση διαφανειών: Να υπάρχει ο αριθμός σε κάθε διαφάνεια ώστε να είναι εύκολο να αναφερθεί κανείς σε συγκεκριμένη διαφάνεια (πχ. στο τέλος για ερώτηση) και για να είναι σαφές που βρισκόμαστε στη διάρκεια της παρουσιάσης.

Διάρκεια παρουσίασης: Να προγραμματίσουμε σωστά τη διάρκεια της παρουσίασης. Θα πρέπει να κάνουμε πρόβες ώστε να εντοπίσουμε αδυναμίες εγκαίρως αλλά και να έχουμε άνεση λόγου στην επίσημη παρουσίαση.

Κείμενο: Είναι προτιμότερο να μιλήσουμε στο ακροατήριο χωρίς να κρατάμε κείμενο μπροστά μας. Μπορούμε στη ανάγκη να έχουμε σημειώσεις στην οθόνη του ομιλητή.

Μέγεθος Παρουσίασης: Υπολογίζουμε 1 – 1,5 λεπτά για κάθε διαφάνεια που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και προγραμματίζουμε ανάλογα το πλήθος των διαφανειών.

Χρώματα: Να υπάρχει αρκετή αντίθεση μεταξύ γραμμάτων/σχημάτων και φόντου. Διαφορετικά μπορεί να μη διακρίνονται τα περιεχόμενα των διαφανειών. Οι προτζέκτορες μπορεί να μην αποδίδουν τα χρώματα όπως τα βλέπουμε στην οθόνη.

Δομή παρουσίασης: Να είναι ξεκάθαρο από την αρχή το θέμα της παρουσίασης. Για τι πράγμα θα μιλήσουμε και αν είναι δυνατόν και τι αποτελέσματα θα παρουσιάσουμε.

ΔΕΝ είναι διδασκαλία: Στην παρουσίαση (διπλωματικής, paper, κτλ.) ΔΕΝ έχουμε ως στόχο να διδάξουμε πράγματα στο ακροατήριο. Δεν είναι μάθημα. Θα πρέπει απλά να δείξουμε και να πείσουμε πόσο σημαντικά και πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κάναμε.

Αναφορές: Στο τέλος να υπάρχουν αναφορές.

5 Προετοιμασία παρουσίασης

Ερχόμαστε εγκαίρως (πχ. 1 ώρα νωρίτερα) για να ετοιμαστεί ο χώρος, να ελεγχθεί ο video projector κτλ.
Έχουμε κάνει πρόβα την παρουσίαση αρκετές φορές πριν.

Παραδοτέα Διπλωματικής Εργασίας/ΜΔΕ/ΔΔ

Τα παραδοτέα διπλωματικής εργασίας/ΜΔΕ/ΔΔ περιλαμβάνουν είναι οργανωμένα σε μια ιεραρχία φακέλων η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στο nextcloud λογαριασμό του (μεταπτυχιακού) φοιτητή. Εάν κάποια αρχεία είναι πολλών δεκάδων MB, για παράδειγμα αρχεία video ή datasets ή project workspaces, τότε θα αυτά θα γίνονται upload σε ftp server της ομάδας.

Στα παραδοτέα θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αρχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση και παρουσίαση της διπλωματικής/ΜΔΕ/ΔΔ αλλά και το απαραίτητο υλικό και οδηγίες για να μπορεί να συνεχιστεί η δουλειά αυτή στο μέλλον.

Μια ενδεικτική οργάνωση των παραδοτέων για διπλωματική εργασία:

 • Αρχικός φάκελος diplom
 • και εσωτερικοί φάκελοι
  • diplom\thesis:
   Τα αρχεία του κειμένου της διατριβής: pdf, doc, latex, κτλ.
  • diplom\presentation:
   Τα αρχεία της παρουσίασης της διπλωματικής: powerpoint, impress, pdf, …
  • diplom\video:
   Τα αρχεία video για το demo της διπλωματικής.
  • diplom\datasets:
   Εάν στα πλαίσια της διπλωματικής δημιουργήθηκαν datasets, τότε στο φάκελο θα υπάρχει αρχείο README με περιγραφή των datasets, καθώς και τα αρχεία των datasets ή, σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλα αρχεία, το URL όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία αυτά.
  • diplom\code:
   Τα αρχεία που απαιτούνται για το τεχνικό μέρος της διπλωματικής.
   Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο README με τεχνικές οδηγίεςγια την προετοιμασία και εγκατάσταση της εφαρμογής ή των εφαρμογών της διπλωματικής.
   Ενδεικτικά:

   • diplom\code\client
    Το πλήρες project (source code) της εφαρμογής client.
   • diplom\code\server
    Το πλήρες project (source code) της εφαρμογής server.
   • diplom\code\web UI
    Όλα τα απαραίτητα αρχεία για το Web UI.
  • diplom\papers:
   Περιλαμβάνει τις τυχόν δημοσιεύσεις που προέκυψαν στα πλαίσια της διπλωματικής.
  • diplom\references:
   Οι βασικές αναφορές (papers, κτλ.) της διπλωματικής. Μπορεί να καταχωρηθούν είτε ως αρχεία pdf είτε με κάποιο επίσημο URL, πχ. το doi του paper.